Že nevíte, co to je? Starší generaci ta zkratka bude možná povědomá, byl to název akce, kterou v časopise Mladý svět popsal reportér a chodec Juraj Puci, a znamená – Dožeň tutéž tramvaj.

V Praze je totiž několik míst, kde lze z tramvaje vystoupit a při dobré fyzičce a za použití zkratky znovu do té samé tramvaje nasednout (může to být i zajímavý žertík pro spolucestující kamarády, se kterými se rozloučíte, abyste se za chvíli opět v téže tramvaji objevili).  My ta místa známe, ale zatím neprozradíme, zkuste je nalézt….a akci samozřejmě vyzkoušet (a sdělit své zkušenosti)!

 

Foto: Tereza Drahotová