Stanici I.P.Pavlova jsem si dlouhá léta spojoval se dvěma ne zrovna příjemnými záležitostmi: zaprvé s přepážkou pro placení pokut v přízemí socialistické tvrze Dopravního podniku Na bojišti, zadruhé s davy cestujících, které do kapsy mnohdy strčí i Hlavní nádraží. (Protřelejší čtenář výčet možná doplní o specializované dermatologické pracoviště v Apolinářské ulici). Málokoho ale napadne kousek od KFC a McDonalds hledat předměstskou barokní vilu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, nejvýznamnějšího českého barokního architekta počátku 18. století.

Michnův letohrádek, někdy označovaný také jako Vila Amerika, se nachází v ulici Ke Karlovu, doslova za rohem od centrály Dopravního podniku. Vila byla postavena v letech 1715-1720 pro Jana Václava, hraběte Michnu z Vacínova. Ačkoli se to člověku dnes skoro nechce věřit, v době svého dokončení byla skutečně „předměstská“. Po většinu  19. století se v těsném okolí obchodovalo s dobytkem, což muselo pro tehdejší obyvatele a návštěvníky představovat zajímavý kontrast se zdobnými elementy letohrádku. Ty jakoby vystoupily z učebnice dějin architektury pro kapitolu vrcholného baroka a ztělesňují v době dokončení stavby populární francouzský vkus (na druhou stranu krávy museli mít tehdy i ve Francii).

Během své téměř 300 let dlouhé historie vila změnila mnohokrát majitele i užití. V roce 1826 zde byla zřízena zahradní restaurace Amerika, po níž bývá letohrádek dodnes někdy označován jako Vila Amerika. Od roku 1843 je letohrádek i se zahradou majetkem města. Vilu nějakou dobu využívalo dívčí gymnázium Minerva, sídlil zde chudinský ústav a krátkou dobu dokonce i muzeum učebních pomůcek. Od druhé světové války se zde nachází Muzeum Antonína Dvořáka.

Kromě skladatelovy korespondence a jeho obrazu od Maxe Švabinského tu je k vidění i Dvořákův klavír a originální notové zápisky k řadě skladeb včetně Symfonie č. 9 e moll Z nového světa.

Tak až vám příště v podchodu pod Sokolskou u vchodu do metra proletí hlavou myšlenka, že byste byli radši NĚKDE ÚPLNĚ JINDE, máte řešení. A vůbec to není daleko.

 

Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20
120 00 Praha 2

http://www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/antonin-dvorak.php

Foto: Tereza Drahotová